boka tid online hitta hit

tjänster

Nedan kommer en beskrivning på några av våra vanligaste tjänster

Undersökning, bedömning, diagnos och behandling vid besvär och skador

Vid alla besvär genomförs en undersökning och bedömning, därefter sätter vi upp gemensamma mål för din rehabilitering och behandling. Vi utformar anpassad regim, följer upp och stämmer av samt vid behov justerar  denna.

Vid nybesök avsätts längre tid så att vi hinner gå igenom besvärens uppkomst, anamnes, 

Preventiv rådgivning och träning samt anpassade träningsprogram

Som en viktig del i din träning och rehabilitering är preventiv - skadeförebyggande träning. Det kan handla om att justera din styrka, rörlighet, balans för just din aktivitet.

Rehabilitering efter idrottsmedicinska skador och operationer

Ibland är skadan redan skedd och en skaderehabilitering  måste genomföras. Extra hänsyn tas då till olika skador och ev operationer, vävnaders olika läktider samt progression av träning vad gäller duration, intensitet och  frekvens.

Ny klinik, lång erfarenhet

Min passion för idrottsmedicin och skaderehabilitering driver mig att leverera de bästa resultaten för mina patienter. Med över två decenniers erfarenhet har jag som sjukgymnast/fysioterapeut behandlat ett brett spektrum av idrottsmedicinska skador, från enkla stukningar till komplexa rehabiliteringar efter operationer.

Jag tror på att kombinera evidensbaserade metoder med vår djupa förståelse för idrottens krav på kroppen. Mitt mål är att du snabbt och säkert ska kunna återgå till din aktivitet med förnyad energi.

Tillsammans hjälps vi åt att skapa en skräddarsydd behandlingsplan som passar dina mål och livsstil!